Menn og kvinner lønn

For 1 time siden For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. • Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø • Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen • Fleksitidsordning • Muligheter for Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med og endre den tradisjonelle husmorrollen. Mange kvinner hadde selvfølgelig vært i lønnet arbeid før 1970-tallet også. Det som var nytt, var omfanget av dette. Da ønsket også mange småbarnsmødre lønnet arbeid. Viktige kamp- saker var utbygging av barnehager og at kvinner skulle ha samme lønn som menn for likt arbeid. gratis dating på nett knæ 28. des 2017 LeserbrevJeg synes det er urettferdig at det ikke er likestilling mellom menn og kvinner. Det er urettferdig at menn får mer penger enn kvinner i jobb, selv om de har lik jobb. Jeg synes at de burde ha likestilling, fordi de har samme verdi. Menn og kvinner skal tjene likt hvis de har den samme jobben. kontakt no download 18. okt 2017 Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av 13. jan 2005 Hun tror heller ikke kvinneinnrykket vil påvirke lønnen i særlig grad. - Læreryrket har blitt et kvinneyrke, og lærerne har de siste årene fått et lønnsløft. Dette ble først og fremst gjort for å rekruttere og holde på flere gode lærere. At kvinner får lavere lønn enn menn, henger sammen med trenden fra gamle  lage gratis hjemmeside 18. jun 2013 I 2016 var kvinners lønnsinntekt 86,1 prosent av menns lønnsinntekt, og det kan i hovedsak tilskrives at kvinner jobber i offentlig sektor. Menn og kvinner jobber også i forskjellige yrker. Både i privat og offentlig sektor tjener menn mer enn kvinner. Differansen mellom kvinner og menns lønn er imidlertid 24. jul 2017 Da BBC torsdag ble tvunget til å offentliggjøre lønningene til de største radio- og tv-personlighetene sine, kom det fram at to tredeler av de med høyest lønn er menn. Den best betalte kvinnelige ansatte hos kanalen tjener under en firedel av den høyest betalte mannlige ansatte. – Dette bekrefter mistanken 

Nå det blir forbudt å betale kvinner, og menn forskjellig på Island. Fra 1. januar ble det ulovlig på Island å betale en mann høyere lønn, enn en kvinne som har den samme jobben. Island blir dermed det første landet i verden som lager en lov som forbyr arbeidsplasser å forskjellsbehandle kvinner og menn når det kommer til For 42 min. siden Politiet ønsker tips om savnet mann · NRK Nordland. I samråd med familien har politiet offentliggjort navn og bilde av den savnede. Den savnede heter Kurt Eilertsen, han er 59 år og er hjemmehørende i Bodø. Han er rundt 185 centimeter høy, slank kroppsbygning og har grått hår. Politiet ønsker også tips  elite single norge wiki 3. feb 2010 Debatten om såkalt likelønn mellom kvinner og menn er notorisk villedende for alle dem som ikke tilfeldigvis har satt seg nokså grundig inn i saken. Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det etterlate inntrykk av at  p norske datingsider lister 27. nov 2015 En ingeniørstudent deler sine tanker om likelønn. Da jeg var liten, ville jeg være en av de tøffe damene mamma snakket om. Jeg ble oppdratt med den troen at kvinner og menn var sidestilt, kjønn hadde ingenting å si. Man kom dit man ville hvis man jobbet hardt mot sine mål. Mamma lærte meg at kvinner Kvinners andel av menns lønn 2003. 2005. 2007. 2009. Figur 20: Gjennomsnittelig inntekt for kvinner og menn og kvinners andel av gjennomsnitt for menn. Undersøkelsen for 2009 viser at den gjennomsnittelige inntekten på tvers av alle stillings- kategorier for kvinner ligger på 59 prosent av den gjennomsnittelige  tjukk l lyd Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø; Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen; Fleksitidsordning; Muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom blant 4. mar 2017 Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser den laveste lønnsveksten målt på 2000-tallet. I Akershus er veksten lavest blant menn.

Menn unner kvinner mer lønn - P4.no

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SSB 25. feb 2016 Utdanning og arbeidserfaring kan ikke lenger forklare lønnsforskjellene mellom kjønnene. Likevel er gapet mellom menn og kvinners lønn nesten like stort som for 20 år siden.29. apr 2015 Hvorfor blir det tatt som en selvfølge at kvinner må tjene mindre enn menn? Nei, de har de samme rettighetene. Forskjellen er en skandale, sa paven i en tale på Petersplassen i Roma onsdag. Han har tidligere uttalt at han ønsker at kvinner skal spille en viktigere rolle i den katolske kirke. Samtidig vil han  10. okt 2016 Lønn pr. stillingskategori. Tabell Ikke alle advokater har skyhøye millioninntekter: 79 prosent av alle kvinnelige advokater tjente i fjor under en million kroner, mens tilsvarende tall for menn er 50,6 prosent. I snitt har 63 prosent av alle advokater i Norge en inntekt på under 1 million kroner i året. Andelen som Lønns– og personalstatistikk for sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Alle tall er hentet fra KS' PAI-register og er per 1. desember. Publisert 16.03.2016. Per 1. desember 2015 var det total 1921 sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Av disse var 1133 kvinner og 788 menn. Med sektorleder  sukkerbiter i cola kvinners arbeidsaktivitet når menns arbeidsaktivitet er “konstant”. .. 52. Figur 6.8 - Prosentvis endring i lønn for menn og kvinner som får to eller flere barn. .. 53. Figur 6.9 - Prosentvis endring i lønnsinntekt fra T-1 til T+6 blant kvinner med lavere og høyere utdanning for utvalget som fikk sitt første barn i I meldingen tar regjeringen utgangspunkt i Likelønnskommisjonens utredning NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn og den offentlige høringen av utredningen. I meldingen belyses lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og årsaker til dette. Videre gjøres det rede for regjeringens  7. aug 2014 Flørting hjelper kvinner opp og frem i karrieren, ifølge en ny studie. Det fungerer derimot motsatt for menn.8. mai 2015 Årets studentundersøkelse fra Universum, hvor 14.000 studenter deltok, viser at mannlige studenter i gjennomsnitt forventer 10,3 prosent høyere lønn enn kvinnene etter endt studier. Den ventede startlønnen for menn er på 475.693 kroner, sammenliknet med 431.011 kroner hos deres kvinnelige 

Vår likestillingspolitikk - Forskerforbundet

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SSB 5. des 2017 Tall fra SSB i dag viser at i 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. – Siden år 2000 har vi sett en bedring fra 83,5 til. 86 prosent, men vi er langt unna målet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Hadde det vært akseptert om det var menn som hele tiden fikk lavere Men selv i 2007 – mange tiår etter de første kravene om likelønn kom – ser statistikken dyster ut. Kvinner tar utdanning og flokker ut på arbeidsmarkedet som aldri før. Likevel står lønnsgapet mellom kvinner og menn stille på rundt 15 prosent. Når jeg viser til dette tallet, er de fleste jeg snakker med enige: Vi trenger gode,  1. nov 2015 Det er omtrent like mange kvinner og menn som tar økonomisk-administrativ utdannelse på masternivå. Likevel er det store lønnsforskjeller når de kommer ut i arbeidslivet. – Vår statistikk viser i stor grad at kvinner og menn får samme lønn med lik stilling, bransje og erfaring. Det er de ulike valgene som Meg selv har ikke skjønt hva lik timelønn betyr. Det at kvinner og menn har lik timelønn betyr at til tross for at mange menn tjener veldig bra og derav mer enn kvinner, så er det såpass mange menn som tjener mindre enn gjennomsnittskvinnen. Alt i alt er blir da den gjennomsnittslige timelønnen mellom menn og kvinner lik. par søker mann acteur 6. jun 2017 Kvinners rettigheter har i Danmark vært gjenstand for offentlig debatt fra midten av 1800-tallet. Danske kvinner fikk stemmerett i 1915. Kravet om likelønn ble gjennomført fra 1919, og kvinner og menn ble likestilte i ekteskapet fra 1925. Som i flere andre europeiske land oppstod det en ny kvinnebevegelse i 8. nov 2011 For fremdeles har kvinner lavere inntekt enn menn, påpeker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i planen. Årsaken er at kvinner har kortere arbeidstid, at kvinner er noe mindre yrkesaktive enn menn og at kvinner i gjennomsnitt har lavere timelønn. De fleste minstepensjonistene er  3. jan 2018 På Island blir det nå ulovlig å betale høyere lønn til menn enn kvinner hvis jobben er lik.Øystein Lønn er ferdig med triologien om vakre Sofia og redaktørmannen Simen. Jeg leste med dalende interesse og økende irritasjon. Sofia spør: ”Hvorfor er menn så jævli redde?” Bøkenes svar er både for enkle og for dumme. Av Ellen Reiss. Etter Sofia,. Øystein Lønn,. Roman 350 sider,. Aschehoug 2010.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SSB 12. feb 2013 Hundre år etter at de fikk stemmeretten, femti år etter den første kvinnelige presten, og tretti år etter at vi fikk vår første kvinnelige statsminister, er det fortsatt stor forskjell på valgene kvinner og menn gjør i yrkeslivet. Kvinner velger seg fortsatt typiske kvinneyrker, de jobber oftere deltid, og ikke minst: de er 10. jun 2010 Ledere i Østfold mener menn fortjener høyere lønn enn kvinner, fordi mennene tar andre yrkesvalg. 11. nov 2013 Sjå mellom anna NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Horisontal og vertikal segregering er omgrep som gjerne blir brukte for å forklare forskjellane i arbeidsmarknaden. Horisontal segregering betyr at kvinner og menn har ulike yrke, og at dei jobbar i ulike bransjar og sektorar. Desse kjønnsskilja er samanfallande Størst forskjell i timelønn for ledere. I alle de ni presenterte yrkesgruppene hadde kvinner lavere gjennomsnittslønn enn menn i EU i 2014. Dette var også tilfelle i de aller fleste medlemsland. De største forskjellene i timelønn (23 % lavere lønn for kvinner enn menn) var blant ledere. De minste forskjellene var i kontoryrker  søker elsker noen Innenriks. Hovedproblemet er at kvinnene i altfor liten grad oppfører seg som menn, mener de. - Jeg tror Gerd-Liv Valla har et poeng når hun mener at større rom for å forhandle om personlige bonuser, vil favorisere menn. Gutta er nok tøffere enn de fleste jentene når det kommer til forhandlinger om både lønn og bonuser, 17. feb 2004 Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har stått tilnærmet på stedet hvil de siste fem årene. Det viser tall fra lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Kvinners lønn utgjorde 83,6 prosent av menns lønn i 1998, mens andelen i 2002 var på 83,9 pros. 8. mar 2017 Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør. I tillegg er det en større andel kvinner som har vikariater under 12 måneder i privat sektor. Sistnevnte medfører at de ikke får med seg opparbeidet pensjonsopptjening gjennom jobben når de slutter.12 - Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett. 2. Fysisk aktivitet i befolkningen. 2.1 HVOR FySISK AKTIVE ER KVINNER OG MENN? Norsk Monitor16 har annet hvert år siden 1985 kartlagt omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen. Fordi en har stilt spørsmålet om trening og mosjon på nøyaktig samme måte hver 

Byplanleggere - Utviklingsavdelingen | arkitektnytt.no

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SSB 14. apr 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner. Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette.19. jun 2014 Fakta: Kvinnedel i Ål * Kvinner utgjer 80 prosent av kommunen sine tilsette. * På toppleiarnivå, i rådmannsteamet, er det 57 prosent kvinner. Fire kvinner og tre menn. * På mellomleiarnivå er det 65 prosent kvinner, 22 kvinner og 12 menn. * Gjennomsnittleg løn for mellomleiar er for kvinner 502.500 kroner  7. mar 2012 Tall fra det israelske statistikkbyrå viser at det er stor forskjell i lønningsnivået mellom menn og kvinner i Israel, forteller Jerusalem Post. En gjennomsnittslønn for en mann er 9720 shekel (14 423 kroner) i måneden, mens den for kvinner er 6500 shekel (9645 kroner). Til tross for dette store skillet, forteller 9. jun 2006 De første kravene om likelønn i industrien ble lagt fram av kvinnelige arbeidere i 1880 og 90-årene. Det skulle gå 80 år før LO og N.A.F. inngikk en såkalt rammeavtale om likelønn mellom kvinner og menn i 1961. Ikke før 1947 tok Sosialdepartementet initiativet til en kartlegging av kvinners og menns lønn. nettdating youtube 6. mar 2014 For Tatiana Thomassen (50) er ikke 8. mars politikk i det hele tatt. Mer et tegn på at du bryr deg, skriver Født i Ukraina og oppvokst i Russland. For Tatiana Thomassen er kvinnedagen 8. mars veldig viktig. - Det bør den være for alle kvinner. For menn som glemmer denne dagen kan bli veldig Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Når lønnen for samtlige yrkesaktive er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra  28. mar 2017 Dette kan være grunnen til at disse yrkene har noe lavere lønn enn yrker i andre deler av arbeidsmarkedet. Når disse da er kvinnedominerte, bidrar det til at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre. Mannsdominerte yrker er gjerne i privat sektor, forklarer hun. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Journalen 13. aug 2017 To bransjer utpeker seg i positiv retning, nemlig barnehagesektoren og prosessindustrien. – I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt. Barnehagesektor domineres av kvinner, også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SSB Et sentralt tema i spørsmål omkring likelønn er hvordan kvinners og menns timelønn henger sammen med familieforpliktelser, og hvor mye barn betyr for timelønnsforskjellene. Denne artikkelen viser at kvinner med barn i gjennomsnitt tjener mindre enn kvinner uten barn, mens det er motsatt for menn. Over tid ser vi en viss Kun US$13,94, kjøp strikket konge dronning brev trykt par hetter, hip hop street wear sweatshirt, hettejakke søppelsuit for høst vinter l / konge for menn fra DealExtreme med gratis frakt nå. REDEAR 1603 unisex naturlig lønn tre treklokke håndlaget armbåndsur med størrelse justeringsverktøy for menn og kvinner - hvit. 12. okt 2017 likestillingsdepartementet (BLD). Rapporten belyser fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn. gjennom sysselsetting, tidsbruk, lønn og inntekt, kjønnsforskjeller i økonomiske. ressurser blant personer med innvandrerbakgrunn og kjønnsforskjeller i helse og. bruk av helsetjenester.8. jan 2016 Tallene i budsjettproposisjonen dokumenterer at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i politiet øker. I 2013 fikk kvinner i snitt 7 000 kroner Kvinner i politiet hadde en snitt fastlønn på 37 282 kroner i måneden, mens menn tjente 39 610 kroner i snitt. I året utgjør denne forskjellen 27 936 kroner. single sided key 28. apr 2011 Lik lønn for likt arbeid i byggebransjen gir kvinnene en høyere gjennomsnittlønn enn menn fordi de oftere har bedre betalte lederstillinger. Det er Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som har regnet seg fra til at de syv prosent kvinner av 160.000 heltidsansatte i bygg- og 5. okt 2016 Lønn viktigst for menn. Resultatene viser at en økning i forventet livsløpsinntekt på en prosent øker antall mannlige søkere med omtrent 5 prosent og antall kvinnelige søkere med omtrent 2 prosent. Usikkerhet rundt fremtidig inntekt har også stor betydning for hvilken utdanning man tar. Særlig kvinner  8. mar 2016 Selv kampen om lik lønn for likt arbeid er vunnet av HR-kvinner. HR Norges lønnsundersøkelse, som gjøres i et samarbeid med Hay Group, viser at HR er en av få arenaer i arbeidslivet hvor det er like mange eller flere kvinner i de øverste lønnskategoriene enn det er menn. Blant de høyest lønnede er det Likestilling på dagsorden. I 2007 er det 56 år siden ILO vedtok konvensjonen om. ”lik lønn for kvinner og menn for arbeid av lik verdi”. I 2007 er det 46 år siden LO og daværende NAF inngikk rammeavtale om likelønn. I 2007 er det fortsatt slik at globalt tjener kvinner i gjennomsnitt 50 til 80 prosent av det menn tjener.